fbpx


§ 1

 1. Uiszczenie opłaty portowej oznacza akceptację Regulaminu Portu.
 2. Port Jachtowy Sztynort (zwany dalej Portem) jest obszarem położonym pomiędzy drogą powiatową na odcinku przebiegającym przez miejscowość Sztynort a Jeziorem Sztynorckim, wraz z przylegającymi do brzegu budowlami wodnymi (pomosty, slip), wyznaczonymi przez pomosty basenami portowymi i pasem wód przyległych, wykorzystywanym do użytkowania pomostów i basenów portowych.
 3. Na terenie Portu mają zastosowanie przepisy niniejszego Regulaminu i zarządzenia Kapitana Portu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników jednostek pływających, bazujących na stałe lub czasowo w Porcie, oraz osoby znajdujące się na terenie Portu.


§ 2

 1. Bosman Portu przydziela miejsca postoju jachtów.
 2. Za porządek i ruch jednostek w Porcie odpowiedzialny jest Bosman Portu.
 3. Przełożonym Bosmana Portu jest Kapitan Portu.
 4. Polecenia Bosmana Portu obowiązują wszystkie osoby znajdujące się na terenie Portu.
 5. Kapitan Portu jest uprawniony do wydania zakazu wejścia do Portu, jeżeli jacht lub załoga nie spełnia przepisów regulaminu, względnie z przyczyn związanych z bezpieczeństwem.

 

§ 3

 1. Korzystanie z wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Portu podlega cennikowi znajdującemu się w Kapitanacie.
 2. W przypadku zakłócania porządku i niepodporządkowania się treści regulaminu przez osoby przebywające w Porcie, Obsługa Portu będzie zwracać się do organów porządkowych z prośbą
  o interwencję.
 3. Nowy Sztynort Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w Porcie kradzieże i straty na jachtach cumujących czasowo oraz za uszkodzenia tych jachtów. Po zajęciu miejsca przy kei sternik zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowego wykonania manewru cumowania oraz zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami.
 4. Nowy Sztynort Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za braki w dostawie energii elektrycznej i innych mediów, które spowodowane są siłą wyższą i następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą.
 5. Na terenie Portu zabrania się opróżniania zbiorników ściekowych w miejscach innych niż wyznaczone, kąpieli w basenach portowych, używania detergentów do mycia jachtów i samochodów, pozostawiania samochodów i przyczep poza miejscami wyznaczonymi, niszczenia urządzeń oraz zieleni, pozostawienia dzieci bez opieki, postępowania niezgodnego z zasadami kultury osobistej  i etykiety żeglarskiej, wpływania i wypływania z Portu w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników Portu, poruszania się po basenie portowym z prędkością większą niż 6 km/h, wchodzenia na jacht bez zgody armatora.

§ 4

 1. Każdy jacht w Porcie powinien być wyposażony w gaśnicę odpowiedniej wielkości z ważnym atestem.
 2. Zabrania się używania na jachtach w Porcie kuchenek elektrycznych , grzałek elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzewczych.
 3. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych, zarówno na jachtach, jak na terenie Portu.
 4. Zabrania się korzystania z otwartego ognia (ogniska, grille, wędzarnie przenośne itp.) na terenie portu, na pomostach i jachtach w Porcie.
 5. Ogniska mogą być rozpalane tylko w wyznaczonych miejscach wyłącznie za zgodą Obsługi Portu.


§ 5

 1. Opłaty portowe według obowiązującego cennika powinny być dokonane u Bosmana Portu lub  w Kapitanacie. Dowodem pobrania opłaty portowej jest paragon z kasy fiskalnej lub kwit KP.
 2. Opłata portowa uwzględnia cumowanie z wykorzystaniem boi lub mooringu oraz jednego miejsca postojowego. Zacumowanie w sposób powodujący użycie lub zajęcie więcej niż jednego miejsca postojowego powoduje wzrost opłaty o 200%.

§ 6

 1. Osoby niestosujące się do postanowień Regulaminu będą usunięte z terenu Portu lub terenu własności Spółki Nowy Sztynort a za wyrządzone szkody poniosą odpowiedzialność materialną.
 2. Kapitan Portu ma prawo odmówić cumowania lub świadczenia innych usług portowych na rzecz danego jachtu lub osób bez podawania przyczyn takiej decyzji.

 

Ochrona Portu: 663 427 765

Intro Image
Icon intro

Port Sztynort

Ponad 450 miejsc do cumowania, funkcjonalna infrastruktura, zaplecze sanitarne, noclegowe i gastronomiczne, wydarzenia kulturalne

Zacumuj
Intro Image
Icon intro

Baba Pruska

Serwujemy kuchnię opartą na regionalnych produktach, a przede wszystkim na mazurskich rybach z lokalnego połowu.

Sprawdź menu
Intro Image
Icon intro

Pensjonat

Pensjonat położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie portu, tuż obok zespołu pałacowo-parkowego, w otoczeniu zieleni.

Zarezerwuj miejsce

Bądź na bieżąco

śledź nas na facebooku

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.