fbpx

W przypadku Rezerwatu przyrody Sztynort mówimy o rezerwacie faunistycznym – skupia się głównie na ochronie populacji i siedlisk zwierząt. Kluczowymi zadaniami jest zachowanie starych okazów dębów, które stanowią siedlisko chrząszczy saproksylicznych (ich cykl życiowy jest ściśle związany z martwym drewnem: wykorzystują je jako siedlisko lub pożywienie); jak również zachowanie miejsc gniazdowania i koncentracji ptaków wodno-błotnych w czasie migracji oraz zachowanie fragmentu lasu olszowo-jesionowego. Objęty ochroną jest również 150-letni las łęgowy.


Na terenie dawnych zaborów pruskich występują duże skupiska chrząszczy saproksylicznych - najprawdopodobniej związane jest to z dawniejszym tworzeniem zadrzewień kulturowych (na przykład alei przydrożnych). W Sztynorcie możemy podziwiać jedną z piękniejszych alei dębowych. Drzewa rosną na odcinku około jednego kilometra wzdłuż drogi do Sztynortu (od północnego-zachodu), prowadząc wprost do pałacu. Wiek drzew szacowany jest na około 300 lat. Dla chrząszczy jest to istny raj! W lasach gospodarczych brakuje odpowiednio wiekowych, dziuplastych i dostatecznie spróchniałych drzew. Docenia to na przykład pachnica dębowa (Osmoderma eremita). Podlega ochronie prawnej i jest reliktem lasów pierwotnych. Chrząszcze te zazwyczaj aktywniejsze są w słoneczne dni, kiedy to samce przesiadują na pniach drzew w pobliżu wylotu dziupli, wydzielając charakterystyczny zapach wabiący samice – stąd ich nazwa.


Ostoja Północnomazurska (Obszar Natura 2000 - PLH280045) to teren ponad 14 000 hektarów obejmujący obszar kompleksu jezior Mamry Północne, Kirsajty, Dargin, Dobskie oraz Kisajno, a także Dejguny i kilka małych zbiorników. Głównymi walorami Ostoi są unikatowe jeziora oligo- i mezotroficzne. Charakteryzują się niską zawartością substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie oraz dobrym natlenieniem – jest to komfortowa sytuacja zarówno dla mieszkańców jeziora, jak i dla korzystających z jego uroków turystów. Woda jest przejrzysta, a na dnie nie ma wielu osadów. Występuje mnogość gatunków zwierząt i roślin, a światło dociera dość głęboko. W obszar Ostoi wchodzi również największy w Polsce kompleks jezior eutroficznych (Dobskie, Dargin i Kisajno) – tutaj mamy do czynienia z dużą ilością substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie i idącym za tym bogactwem typowej roślinności, przede wszystkim zanurzonej oraz o pływających liściach (takich jak znany i lubiany grążel żółty czy grzybień biały – mniej poetycka nazwa nenufara bądź lilii wodnej). W granicach Ostoi z gatunków chronionych wymienić możemy ponad 30 wcześniej wspomnianych reliktowych chrząszczy saproksylicznych, rzadko spotykane czyste genetycznie populacje ryby koza i obfitość ryb: różanek, piskorzy, boleni. Występują tu również płazy: traszka grzebieniasta i kumak nizinny, a z ssaków: wydra oraz bóbr europejski.

Intro Image
Icon intro

Port Sztynort

Ponad 450 miejsc do cumowania, funkcjonalna infrastruktura, zaplecze sanitarne, noclegowe i gastronomiczne, wydarzenia kulturalne

Zacumuj
Intro Image
Icon intro

Baba Pruska

Serwujemy kuchnię opartą na regionalnych produktach, a przede wszystkim na mazurskich rybach z lokalnego połowu.

Sprawdź menu
Intro Image
Icon intro

Pensjonat

Pensjonat położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie portu, tuż obok zespołu pałacowo-parkowego, w otoczeniu zieleni.

Zarezerwuj miejsce

Bądź na bieżąco

śledź nas na facebooku

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.